AGROVIT COMBI

THÀNH PHẦN: Fe: 40.000 mg/kg; Mn: 40.000 mg/kg; Co: 500 mg/kg; Zn: 15.000 mg/kg; B: 5000 mg/kg.

  • Cây trồng đầy đủ vi lượng sẽ tăng cường khả năng hấp thụ các chất đa, trung lượng của cây trồng, giúp cây trồng phát triển mạnh mẽ.
  • Giúp cây trồng ra hoa đồng loạt, ngăn ngừa và giảm hiện tượng rụng hoa, trái non.
  • Giúp cây trồng phát triển bền vững, tăng tuổi thọ, năng suất cao và ổn định.