CHẤT BÁM DÍNH (REFRESH)

THÀNH PHẦN:  Linear Alkyl Sulfonat…. 50 g/l, Phụ gia bám dính vừa đủ

  • Dễ hòa tan
  • Tăng khả năng bám dính
  • Giúp các loại thuốc thấm ướt, trải đều trên mặt lá, bám dính tốt và có tác dụng lâu dài
  • Làm giảm thoát hơi nước trên lá vào mùa khô, tránh hiện tượng cháy lá
Danh mục: