DG8 ( GELFOL 5-0-60 )

THÀNH PHẦN:  N: 5% w/v; K20: 60% w/v; S: 18% w/v; Fe( EDTA): 0.1% w/v; Cu( EDTA): 0,011% w/v; Mn: 0,05% w/v; B( EDTA): 0,02% w/v; Zn (EDTA): 0,015%; Mo(EDTA): 0.007% w/v

  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá
  • Chứa Kali ở dạng Gel cao nhất Việt Nam
  • To trái, chắc hạt, mã đẹp, hạn chế rụng, nứt và thối trái
Danh mục: