DIAMOND GROW 100% SOLUBLE HUMIC ACID POWDER

THÀNH PHẦN: 

Axit humic: 60%; K2O (hh): 12%; Ca: 1%; Fe: 5000 ppm; B: 100 ppm; Độ ẩm: 25%; pH H2O: 9

  • Hạ phèn, tăng khả năng giữ dinh dưỡng trong đất.
  • Tăng sức đề kháng của cây trồng đối với sâu bệnh hại và điều kiện thời tiết bất lợi
  • Giúp cây ra bông sớm nhiều và đồng loạt, tỷ lệ đậu trái cao.
  • Giúp trái lớn nhanh, đồng nhất, rút ngắn thời gian thu hoạch.
  • Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Danh mục: