GELFOL 13-0-46

THÀNH PHẦN:   Nts: 9%; K2O hh: 31%

  •  Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Tan hoàn toàn
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá.
  • Kích thích ra hoa nghịch mùa
  • To trái, chắc hạt, mã đẹp, hạn chế rụng, nứt, thối.
  • Không bị cháy lá
Danh mục: