GELFOL 16-69-16

THÀNH PHẦN: N (ts): 9%; P2O5 (hh): 38%; K2O (hh): 9%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng.
  • Sản phẩm thương hiệu GELFOL® của tập đoàn G&G TOTAL AGRO, Tây Ban Nha
  • Tan hoàn toàn
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá.
  • Ngăn ngừa rụng hoa và quả non
  • Siêu ra hoa, tăng tỉ lệ thụ phấn, tạo mầm hoa.
  • Ra rễ nhiều, giúp cây chống trội lại với thời tiết khắc nghiệt như mưa nhiều, nắng gắt.

 

Danh mục: