GIBNA MAX

KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG SINH HỌC

THÀNH PHẦN: Đạm tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5% Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%; GA3: 0,1%; NAA: 0,3%; pHH2O: 5; Tỷ trọng: 1.1

 


Developed by NAMMEDIA.VN
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay