HỮU CƠ WOPROFERT

THÀNH PHẦN: Chất hữu cơ: 70%; N(ts): 4%; P2O5(hh): 2%; K20(hh): 2%; Ca: 6%; Zn: 300ppm; Fe: 100ppm; pH H2O: 7; Độ ẩm: 18%

  • Cải tạo đất, cung cấp lượng mùn cho đất do mất đi trong quá trình canh tác.
  • Giúp cây trồng phát triển mạnh mẽ và đề kháng sâu bệnh.
  • Giúp đất thông thoáng, tơi xốp, phát triển rễ cực mạnh.
  • Cải thiện độ PH trong đất, phát triển hệ vi sinh vật làm cho đất thêm màu mỡ.
  • Có thể thay thế Lân hữu cơ và vôi.
Danh mục: