HỮU CƠ Ý 70 OM

THÀNH PHẦN:

Độ ẩm 15-17%; Chất hữu cơ 68-74%; pH 6-7; Đạm tổng số 3,5 – 4,5%; Lân tổng số  3 – 4%; Kali tổng số 2 – 3%; Organic Carbon 25 – 28%; Fulvic acids 9%; Humic acids 10%; Sulphur trioxide (SO3) 1%.

Sử dụng 100% nguyên liệu từ trang trại gà Hữu cơ kết hợp quy trình sản xuất nghiêm ngặt và hiện đại tạo ra sản phẩm phân bón hữu cơ gà AGROGOLD 70 OM chất lượng tốt nhất.

SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN  FOMET SPA – ITALY

 

Danh mục: