MAP 12-61

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 12%;  Lân (P2O5): 61%

CÔNG DỤNG:

  • Tạo sức sống cho cây trồng
  • Giúp cây phát triển nhanh hình thành nhiều rễ, mau ra chồi
  • Tạo nhiều cành, nhanh ra lá, mau tạo tán. Thích hợp cho cây sua thu hoạch, đốn tỉa cành lá và giai đoạn cây vừa ra khỏi vườn ươm và thời kỳ cây đang lớn
  • Tăng khả năng chống đỗ ngã, giúp cây chịu hạn, đất chua mặn tốt
  • Làm chắc hạt, tăng độ nảy mầm của hạt và sức sống của cây con
Danh mục: