NPK GERMAN 12-12-17+1Mg

THÀNH PHẦN: N (ts): 12%; P2O5 (hh): 12%; K2O (hh): 17%; Mg: 1%

  • Thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi và tăng trưởng cây.
  • Kích thích ra hoa, đậu trái, hạn chế rụng trái non.
  • Cung cấp dinh dưỡng suốt quá trình sinh trưởng và phát triển cây trồng.