NPK 15.3.28 VG-G2

THÀNH PHẦN: Đạm tổng số (Nts): 15%, Lân hữu hiệu (P205 hh): 3%, Kali hữu hiệu (K2Ohh): 28%

  • Hạt phân tròn bóng, tan nhanh, không vón cục, không để lại cặn.
  • Giúp cây trồng thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Đâm chồi phát đọt, lá xanh dày.
  • Giúp cây trồng kích thích ra hoa đậu trái và hạn chế rụng trái non.
  • Giúp cây phát triển toàn diện, to chắc, bóng đẹp, nặng trái.