NPK GERMAN 12-12-17

Thành phần: N(ts) : 12%; P2O5(hh): 12%; K2O(hh): 17%; S: 3%; Độ ẩm: 5%

  •      Sử dụng 100% Kali trắng (SOP).
  •      Bổ sung Axit Amin và hoạt chất Chitosan.
  •      Hấp thụ liên tục trong 72H.
  •      Sử dụng cho tất cả các đối tượng cây trồng
  •      Công nghệ tạo hạt hiện đại, chống thất thoát đạm