NPK GERMAN 16-16-8

THÀNH PHẦN:  N(ts): 16% ; P2O5 (hh): 16%; K2O (hh): 8%; S: 6%; Độ ẩm: 5%

  • Cung cấp các chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng và vi lượng cho cây
  • Tăng năng suất chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế.
  • Là loại phân không có chất độn, tan nhanh trong nước nên rất tốt để bón cho cà phê, giúp phát triển giàn, cành, thúc ra trái trên cây ăn quả, giúp lúa đẻ nhánh và cây ăn rau ra lá.
  • Phục hồi cây sau thu hoạch.