NPK GERMAN 16-16-8+6S

THÀNH PHẦN :

N(ts): 16%; P2O5(hh): 16%; K2O(hh): 8%; S: 6%; Độ ẩm: 5%

  • Sử dụng 100% Kali trắng (SOP).
  • Bổ sung Axit Amin và hoạt chất Chitosan.
  • Hấp thụ liên tục trong 72H.