NPK WOPROFERT 15-15-15

THÀNH PHẦN: N(ts): 15%; P2O5 (hh): 15%; K2O (hh): 15%; S: 2%; Độ ẩm: 5%

  • Giúp cây trồng thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Đâm chồi phát đọt, lá xanh dày.
  • Giúp cây kích thích ra hoa đậu trái, hạn chế rụng trái non.
  • Giúp trái to, quả bóng đẹp.