NPK WOPROFERT 15-15-15+2S

THÀNH PHẦN:

N(ts): 15%; P2O5(hh): 15%; K2O(hh): 15%; S: 2%; Độ ẩm: 5%

  • Sử dụng 100% Kali trắng (SOP).
  • Bổ sung Axit Amin và hoạt chất Chitosan.
  • Hấp thụ liên tục trong 72H.