NPK WOPROFERT 16-16-16

THÀNH PHẦN:

N(ts): 16%; P2O5(hh): 16%; K2O(hh): 16%.

  • Hạt phân tròn bóng, tan nhanh, không để lại cặn.
  • Không vón cục.
  • Giúp cây trồng thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Đâm chồi phát đọt, lá xanh dày.
  • Giúp cây trồng kích thích ra hoa đậu trái và hạn chế rụng trái non.