NPK WOPROFERT 19-9-19

THÀNH PHẦN: N (ts): 19%; P2O5 (hh): 9%; K2O (hh): 20%

  • Hạt phân tròn bóng, tan nhanh, không để lại cặn, không vón cục.
  • Giúp cây trồng thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Đâm chồi phát đọt, lá xanh dày.
  • Giúp cây trồng kích thích ra hoa đậu trái và hạn chế rụng trái non.
  • Giúp trái to, quả bóng đẹp.