HỮU CƠ FERTGROW

THÀNH PHẦN: N: 4%; P2O5ts: 3%; P2O5hh: 1.8%; K2O: 3%, HC: 65%; Ca: 6% ; Fe: 300ppm; Zn: 100ppm; Cu: 10ppm.
  • Cải tạo đất, cung cấp lượng mùn cho đất do mất đi trong quá trình canh tác.
  • Giúp cây trồng phát triển mạnh mẽ và đề kháng sâu bệnh.
  • Giúp đất thông thoáng, tơi xốp, phát triển rễ cực mạnh.
  • Cải thiện độ PH trong đất, phát triển hệ vi sinh vật làm cho đất thêm màu mỡ.
  • Có thể thay thế Lân hữu cơ và vôi.
Danh mục: