HỮU CƠ FERTGROW

CẢI TẠO ĐẤT – TĂNG HÀM LƯỢNG MÙN 

CÂN BẰNG ĐỘ PH – RỄ PHÁT TRIỂN MẠNH 

HỆ VI SINH VẬT CÓ LỢI PHÁT TRIỂN 

CÓ THỂ THAY THẾ LÂN VÀ VÔI 

THÀNH PHẦN: N: 4%; P2O5ts: 3%; P2O5hh: 1.8%; K2O: 3%, HC: 65%; Ca: 6% ; Fe: 300ppm; Zn: 100ppm; Cu: 10ppm.

Developed by NAMMEDIA.VN
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay