GELFOL 41-6-0

THÀNH PHẦN: N: 41% w/v; P2O5: 6% w/v; Fe (EDTA): 0.103% w/v; Cu (EDTA): 0,012% w/v; Mn (EDTA): 0,05% w/v;B (EDTA): 0,02% w/v; Zn (EDTA): 0,015%; Mo: 0.007% w/v

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Sản phẩm thương hiệu GELFOL® của tập đoàn G&G TOTAL AGRO, Tây Ban Nha
  • Tan hoàn toàn
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá.
  • Nhú đọt nhanh, xanh lá, dày lá, to lá, phục hồi vườn cây nhanh chóng bằng công nghệ đạm 2 lá tiên tiến