R 600 – KÉO ĐƯỜNG – TĂNG MÀU SẮC

THÀNH PHẦN:

Axit fulvic (axit fulvic): 5%; N(ts): 5%; P₂O₅(hh): 9%; K₂O(hh): 17%; pH H₂O: 5; Tỉ trọng: 1.1; 10% Monosaccharide.

  • Bổ sung 10% Monosaccharide.
  • Tăng cường khả năng hấp thụ và đồng hóa chất dinh dưỡng của cây.
  • Cung cấp nhiều chất điều hòa sinh trưởng giúp cây phát triển tốt, trái lớn nhanh, năng suất cao.
  • Đối với lúa: Chóng nghẹn đòng, hạt đầy, hạn chế lem lép hạt.
Danh mục: