R 600 – KÉO ĐƯỜNG – TĂNG MÀU SẮC

THÀNH PHẦN: 

Axit fulvic: 5%; Nts: 5%; P2O5hh: 9%; K2Ohh: 17%; pH H2O: 5%; Tỷ trọng: 1,1

  • Bổ sung 10% Monosaccharide.
  • Tăng cường khả năng hấp thụ và đồng hóa chất dinh dưỡng của cây.
  • Cung cấp nhiều chất điều hòa sinh trưởng giúp cây phát triển tốt, trái lớn nhanh, năng suất cao.
  • Đối với lúa: Chóng nghẹn đòng, hạt đầy, hạn chế lem lép hạt.