RAYKAT ROOTING

RỄ KHỎE BỤI TO – NĂNG SUẤT KHỎI LO

Thành phần: Chất hữu cơ: 25%; Đạm tổng số (Nts): 4%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%; pHH2O: 7; Tỷ lệ C/N: 12; Tỷ trọng: 1,36.


Developed by NAMMEDIA.VN
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay