REFRESH CABI

THÀNH PHẦN: Chất hữu cơ: 30%; Canxi: 6%; Bo: 900ppm

  • Cung cấp đồng thời Canxi và B ở dạng Chelate giúp hoa thụ phấn tốt, gia tăng tỉ lệ đậu trái, hạn chế rụng sinh lý hoa, trái non.
  • Giúp trái non phát triển mạnh, chắc ruột.
  • Giúp cây cứng cáp, hạn chế đỗ ngã.
  • Tăng khả năng hạn chế hiện tượng sâu bệnh cũng như các điều kiện bất lợi của thời tiết và khí hậu.
  • Hạn chế hiện tượng nứt trái và thối đuôi do thiếu hụt Canxi.
  • Giúp lúa nuôi đòng tốt, chắc hạt, cứng cây.