REFRESH OMEGA 5-1-1 – Đạm cá thủy phân công nghệ cao

Thành phần: 

Chất hữu cơ: 25% ( 25.88% (w/w) ); Đạm tổng số (Nts): 5% ( 5.12 (w/w) ); Lân hữu hiệu (P2O5): 1% ( 1.02% (w/w) ); Kali hữu hiệu (K20): 1% ( 1.01% (w/w) ).

Ưu điểm:

– Gồm nhiều Axit Amin tự do: Axit Aspartic, Glycine, Tyrosine, Metionine, Isoleucine, Axit Glutamatic,…
Nó cũng chứa nucleotide (IMP, inosine, hypoxanthine), vitamin (niacin, choline, vitaminB12). Histidine, giàu omega 2 và 1.

– Omega 5-1-1 là loại phân bón hợp chất hữu cơ dạng lỏng, sản xuất bằng phương pháp thuỷ phân công nghệ cao tái tạo protein của cá tự nhiên để tạo ra những nguồn dinh dưỡng đầy đủ nhất và hữu hiệu nhất cung cấp cho đất và cây trồng.

– Omega 5-1-1 có thành phần đạm hữu cơ cao, đầy đủ các loại Axit Amin thiết yếu (khoảng 20 loại), Vitamin, Protein, Enzym, Omega,…bổ sung đầy đủ các loại trung vi lượng thiết yếu sẽ là giải pháp cung cấp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng.

– Omega 5-1-1 nổi bật hơn so với các phân bón khác là các Axit Amin tự do với hàm lượng 3,75%. Dinh dưỡng được cây sử dụng nhanh và dễ dàng nên có thể bón qua lá hoặc tưới rễ đều hiệu quả. Nhờ đặc tính hấp thu nhanh mà phân đạm cá không bị bay hơi, giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.