REFRESH OMEGA 5-1-1 – Đạm cá thủy phân công nghệ cao

BẬT CHỒI NHANH – XANH DÀY LÁ

PHỤC HỒI RỄ – PHÁT CÀNH MẠNH 

THÀNH PHẦN: Chất hữu cơ: 25% ( 25.88% (w/w) ); Đạm tổng số (Nts): 5% ( 5.12 (w/w) ); Lân hữu hiệu (P2O5): 1% ( 1.02% (w/w) ); Kali hữu hiệu (K20): 1% ( 1.01% (w/w) ).

 


Developed by NAMMEDIA.VN
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay