SOLUCAT 31-11-11

THÀNH PHẦN: N (ts): 31%; P2O(hh): 11%; K2O (hh): 11%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Tan hoàn toàn
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá.
  • Lá xanh dày – mập thân – to búp – lớn nụ
  • Bung đot nhanh – đâm cành mạnh