SUPER KALIPHOS

THÀNH PHẦN:  Kali(K20): 50%; Lưu huỳnh(S) : 18%

 

  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá
  • Là Kali dạng Sunfat bổ sung vi lượng Chelate đầu tiên tại Việt Nam
  • Giúp to trái, chắc hạt, mã đẹp. Hạn chế rụng, nứt, thối trái.
  • Giúp cây tăng cường khả năng kháng sâu bệnh
  • Không bị cháy lá

 

Danh mục: