TẢO BIỂN Ý DUNG 8-6-6

CẢI TẠO ĐẤT – TĂNG HÀM LƯỢNG MÙN 

CÂN BẰNG ĐỘ PH – RỄ PHÁT TRIỂN MẠNH 

HỆ VI SINH VẬT CÓ LỢI PHÁT TRIỂN 

THÀNH PHẦN: Đạm N(ts): 8%; Lân(ts): 6%; Lân (hh): 4%; K2O(hh): 6%.


Developed by NAMMEDIA.VN
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay