WOPRO CAMAGFLEX

THÀNH PHẦN: NO3: 11%; MgO : 12%; CaO: 7%

  • WOPRO CAMAGFLEX tan hoàn toàn trong nước, tan gấp 10 lần MgSO4.
  • WOPRO CAMAGFLEX chứa 100% dưỡng chất tinh khiết cho cây trồng.
  • WOPRO CAMAGFLEX không chứa muối sunfat, không chứa clo và các yếu tố độc hại cho cây trồng.
Danh mục: