WOPRO CAMAGFLEX

THÀNH PHẦN: N(-NO3): 11%;  MgO: 12%;  CaO: 7%

  • Wopro Camagflex tan hoàn toàn.
  • Wopro Camagflex thích hợp cho nhiều loại cây trồng
  • Phòng và giải quyết thiếu Magiê- Canxi
  • Tăng cường diệp lục tố cho lá
  • Phân bón qua lá hoặc tưới gốc

 

Danh mục: