WOPRO COMBI TAB

THÀNH PHẦN: Fe: 40.000 mg/kg; Mn: 30.000 mg/kg; Mo: 500 mg/kg; Cu: 15.000 mg/kg; Bo: 10.000 mg/kg;  Zn: 15.000 mg/kg; Độ ẩm: 1%

  • Là hợp chất đầy đủ nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây trồng ở dưới dạng chelate, được cây hấp thụ một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.
  • Giúp ngăn ngừa các hiện tượng thiếu hụt các chất vi lượng ở cây trồng, giúp cây trồng phát triển toàn diện
  • Giúp cây trồng ra hoa đồng loạt, ngăn ngừa và giảm hiện tượng rụng trái non, tăng năng suất và phẩm chất nông sản.