WOPRO MAGFERT

THÀNH PHẦN: Mg: 9%; S: 12%; Độ ẩm: 4%

  • Tan hoàn toàn và không đóng cục
  • Dưỡng cây, xanh lá, đẹp trái.
  • Giúp cây xanh tươi, quang hợp tốt,hạn chế rụng lá.

 

Danh mục: