WOPRO SOP 0-0-50

THÀNH PHẦN: K20: 50% ; Độ ẩm: 1%

  • Sản phẩm thương hiệu WOPRO® của tập đoàn SIMONIS, HÀ LAN
  • Tan hoàn toàn
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá.
  •  Là kali dạng sun-fat bổ sung vi lượng chelate đầu tiên tại Việt Nam
  • To trái, chắc hạt, mã đẹp, hạn chế rụng, nứt và thối trái
Danh mục: