WOPRO SOP

THÀNH PHẦN: K2O (hh): 50%; Độ ẩm: 1%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng.
  • Tan hoàn toàn.
  • Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá.
  • Là Kali Sunphat bổ sung vi lượng chelate đầu tiên tại Việt Nam.
  • Giúp cây dễ hấp thụ, to trái, chắc hạt, mã đẹp. Hạn chế nứt trái, rụng trái và ngăn ngừa thối trái.
Danh mục: