NPK WOPROFERT 20-10-10

THÀNH PHẦN: N(ts): 20%; P2O5(hh): 10%; K2O(hh): 10%

  • Là sản phẩm nổi tiếng được sản xuất bởi tập đoàn EUCHEM AGRO, CHLB ĐỨC.
  • Sử dụng công nghệ phức hợp DMPP giúp chống thất thoát đạm.
  • Với thành phần đạm cao, sản phẩm được sử dụng cho giai đoạn cây con mới phát triển, giúp cây đâm chồi, đẻ nhánh tốt và hạn chế sâu bệnh.