Để việc thanh toán được rõ ràng, nhanh chóng và an toàn. Mọi giao dịch thanh toán (ngoài trừ tiền mặt) xin quý Khách hàng – Đại lý vui lòng thanh toán theo thông tin giao dịch sau:

TÀI KHOẢN CÔNG TY

Tài khoản số 1:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH SX DV TM Trung Hiệp Lợi

Số hiệu TK: 0602 4299 1799

Tại NH: Ngân hàng Sacombank _ Chi nhánh Thủ Đức, PGD Thảo Điền.

Tài khoản số 2:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH SX DV TM Trung Hiệp Lợi

Số hiệu TK: 6280 201 022 615

Tại NH: Ngân hàng NN & PTNT _ Chi nhánh Đông Sài Gòn.

Tài khoản số 3:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH SX DV TM Trung Hiệp Lợi

Số hiệu TK: 1802 148 5102 4878

Tại NH: Ngân hàng Eximbank _ Chi nhánh Thủ Đức.

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hoàng Phượng

Số hiệu TK: 0602 4299 2868

Tại NH: Ngân hàng Sacombank _ Chi nhánh Thủ Đức, PGD Thảo Điền.

*Ghi chú: Việc thanh toán phải có giấy thông báo số tài khoản có đóng dấu của công ty chúng tôi gửi cho khách hàng – đại lý. Mọi hình thức thanh toán khác không theo thông tin trên, hoặc không có giấy thông báo số tài khoản có đóng dấu của công ty, công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những rủi ro xảy ra sau đó. Xin chân thành cảm ơn.