Phân bón NPK dạng GEL chuyên dùng cho hệ thống tưới nhỏ giọt – phun mưa – thủy canh. Với đa dạng công thức được sản xuất và đóng gói theo công nghệ tiên tiến của Châu Âu. Mang thương hiệu ICL-ISRAEL, AGASOL-Bỉ, SOLUCAT-TÂY BAN NHA, GELFOL-TÂY BAN NHA. Sử dụng cho hệ thống nhà kính được khắp nơi trên thế giới tin dùng.