Hữu cơ gà đậm đặc tan chậm WOPROFERT 4-2-2

THÀNH PHẦN: Chất hữu cơ: 65%; Đạm tổng số (Nts): 4%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; Canxi (Ca): 6%; Kẽm (Zn): 300ppm; Sắt (Fe): 100ppm