Kết thúc chương trình chạy doanh số từ tháng 7 – 10

Theo ghi nhận của phòng Kinh doanh- Công ty phân bón Trung Hiệp Lợi, tổng lượng phân bón bán ra trong tháng 7-2011 đạt 535 tấn, bao gồm các sản phẩm phân NPK và phân hữu cơ. Kèm theo đó là danh sách các tổng đại lý, đại lý đạt doanh số do công ty đề ra. Tiêu biểu là đại lý Nguyên Dương, đại lý Thảo Quyên, đại lý Nguyên Ngọc bán vượt doanh số.