AGAMIN EXTRA

SIÊU VỌT ĐỌT – MẠNH RA RỄ

TO TRÁI – TĂNG HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG

THÀNH PHẦN: Chất hữu cơ: 22% ( 29.76% (w/v) ; 24% (w/w) ); Đạm tổng số (Nts): 6,5% ( 9.30% (w/v) ; 7.50% (w/w) ); Amino Axit: 53.32% (w/v) ; 43% (w/w); Amino Axit tự do: 14.26% (w/v) ; 11.5% (w/w).

 


Developed by NAMMEDIA.VN
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay