CUPRIK BLUE SL

THÀNH PHẦN: Cu2(OH) 3CL: 45% ; Cu: (40% w/v) 26% w/w

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Hóa chất sử dụng trong nông nghiệp.
  • Tan hoàn toàn. Cung cấp vi lượng đồng cho cây trồng giúp cây phát triển tốt, tăng năng suất và chất lượng
  • Có thể sử dụng để pha chế booc-đô – phòng trừ nấm bệnh và vi khuẩn.
Danh mục: