CUPRIK W.G BLUE

THÀNH PHẦN: Cu: 500.000 mg/kg; Độ ẩm: 1%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Hóa chất sử dụng trong nông nghiệp
  • Tan hoàn toàn
  • Cung cấp vi lượng đồng cho cây trồng giúp cây phát triển tốt, tăng năng suất và chất lượng
  • Có thể sử dụng để pha chế booc-đô – phòng trừ nấm bệnh và vi khuẩn.
Danh mục: