HỮU CƠ BALANCE

CẢI TẠO ĐẤT – TĂNG HÀM LƯỢNG MÙN 

CÂN BẰNG ĐỘ PH – RỄ PHÁT TRIỂN MẠNH 

HỆ VI SINH VẬT CÓ LỢI PHÁT TRIỂN 

THÀNH PHẦN: Chất hữu cơ: 70%; P2O5 (ts): 3%; P2O5 (hh): 1.8%; K2O: 2%; Fe: 300ppm; Ca: 6%; Cu: 10ppm; Zn: 100ppm.


Developed by NAMMEDIA.VN
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay