HỮU CƠ BALANCE

THÀNH PHẦN: Chất hữu cơ: 70%; P2O5 (ts): 3%; P2O5 (hh): 1.8%; K2O: 2%; Fe: 300ppm; Ca: 6%; Cu: 10ppm; Zn: 100ppm

  • Giúp cho cây trồng phát triển mạnh mẽ va đề kháng sâu bệnh.
  • Kích thích sự phát triển của hệ vi sinh vật làm cho đất thêm màu mỡ.
  • Cải tạo đất và làm cho đất tơi xốp, thông thoáng.
  • Giúp điều hòa độ ẩm thích hợp để cây luôn phát triển.
  • Thân thiện với môi trường.

 

Danh mục: