HỮU CƠ DÊ PLANTMATE

CẢI TẠO ĐẤT – TĂNG HÀM LƯỢNG MÙN 

CÂN BẰNG ĐỘ PH – RỄ PHÁT TRIỂN MẠNH 

HỆ VI SINH VẬT CÓ LỢI PHÁT TRIỂN 

Thành phần:  Chất hữu cơ: 40%; N(ts): 2%; P2O5(hh): 3%; K2O(hh): 3%; Độ ẩm: 25%; pHH2O: 5.


Developed by NAMMEDIA.VN
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay