NPK GERMAN 15-9-20

THÀNH PHẦN: N (ts): 15%; P2O5 (hh): 5%; K2O (hh): 20%

  • Thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi và tăng trưởng cây.
  • Kích thích ra hoa, đậu trái, hạn chế rụng trái non.
  • Cung cấp dinh dưỡng suốt quá trình sinh trưởng và phát triển cây trồng.