GERMAN KAMAG 42

THÀNH PHẦN: K2O (hh): 42%; Độ ẩm: 1%

  • Dinh dưỡng cân đối trong mỗi hạt phân
  • Kali ở dạng Sulphat và không chứa Clo
  • Công nghệ tạo hạt hiện đại nhất, giúp tiết kiệm phân và giảm chi phí sử dụng.
  • Thúc đẩy các quá trình ra hoa, giúp cây trổ nhiều hoa.