WOPRO COMBI STIPP SL

TĂNG KHẢ NĂNG THỤ PHẤN – KÍCH THÍCH RA BÔNG

BÓNG TRÁI – XANH TRÁI – TĂNG MÀU SẮC TRÁI 

TĂNG HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG 

THÀNH PHẦN: Total Nitrogen…………………. …..…15,0% w/v-10,0% w/w; Nitric Nitrogen…………………………. ……12,3% w/v-8,2% w/w; Ammoniacal Nitrogen……………… ……0,9% w/v-0,6% w/w; Ureic Nitrogen………………….. ………..1,8% w/v-1,2% w/w; Water-soluble Calcium Oxide(CaO)….22,5%w/v-15,0% w/w; Water-soluble Magnesium Óxide(MgO)..3,0% w/v-2,0% w/w; Water-soluble Boro (B)………..…….. 0,03% w/v-0,02% w/w; Water-soluble Cobre (Cu) ………..…. 0,03% w/v-0,02% w/w; Water-soluble chelated Copper (Cu) by EDTA….0,03% w/v-0,02% w/w; Water-soluble Iron (Fe)…….……….. 0,03% w/v-0,02% w/w; Hierro (Fe) quelado por EDTA……….0,03% w/v-0,02% w/w; Water-soluble Manganese (Mn)…….0,03% w/v-0,02% w/w; Manganese(Mn) chelated by EDTA…0,03% w/v-0,02% w/w; Water-soluble Molibdenum (Mo) …0,003% w/v-0,002% w/w; Water-soluble Zinc(Zn) ………..……. 0,02% w/v-0,01% w/w; Zinc(Zn) chelated by EDTA:…….….. 0,02% w/v-0,01% w/w; Range of pH in which it is guaranteed a good stability of the chelated fraction.


Developed by NAMMEDIA.VN
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay