WOPRO COMBI STIPP SL

  • Tăng cường khả năng thụ phấn, nứt trái, thối đít trái, thối tâm trái
  • Giúp chắc trái, bóng trái, màu sắc mẫu mã đẹp, tăng năng suất.
  • Tăng cường khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện thời tiết bất lợi
Danh mục: