WOPRO SOP 50

THÀNH PHẦN: K2O (hh): 50%; Độ ẩm: 1%

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng.
  • Tan hoàn toàn. Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua lá.
  • Là kali dạng sun-fat bổ sung vi lượng chelate đầu tiên tại Việt Nam.
  • To trái, chắc hạt, mã đẹp, hạn chế rụng, nứt và thối trái.
Danh mục: