KELKAT B 2,1

THÀNH PHẦN:   B: 210.000 mg/kg

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Ra hoa đồng đều, bông to dài.
  • Tăng sức sống hạt phấn, tăng tỷ lệ thụ phấn, ngưng rụng hoa, rụng trái non.
  • Ngăn ngừa hiệu quả các hiện tượng thiếu hụt Bo và Calci
  • Tạo sự cân bằng giữa chất đường và tinh bột. Tăng năng suất và chất lượng của trái cây.
Danh mục: